Bülten 2024

2024 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Matrah ve İstisnaları

BÜLTEN (2024-13)

2024 YILINDA DEĞİŞİK OLARAK UYGULANACAK VERASET VE

İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA VE MATRAHLARI  

 

30 Aralık 2023 gün ve 32415 (2.Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 54 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde yer alan ve 2024 yılında uygulanacak olan;

Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları

İstisna Konusu İstisna Tutarı TL

2023

İstisna Tutarı TL

2024

Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 1.015.747 1.609.552
Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 2.032.742 3.221.082
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 23.387 37.059
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 23.387 37.059

 

Verginin oranları

Matrah 2023 Yılı Matrah

2024 Yılı

 Veraseten  

İntikallerde

Vergi Oranı%

İvazsız  

İntikallerde Vergi Oranı %

İlk 1.100.000 TL için İlk

1.700.000

TL için

1 10
Sonra gelen 2.600.000 TL için Sonra gelen

4.000.000

TL için

3 15
Sonra gelen 5.500.000 TL için Sonra gelen

8.700.000

TL için

5 20
Sonra gelen 10.900.000 TL için Sonra gelen

17.000.000

TL için

7 25
Matrahın 9.100.000 TL’yi aşan bölümü için Matrahın

 31.400.000

TL’yi aşan bölümü için

10 30

İlgili Genel Tebliğ için tıklayınız

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

31.12.2023