Bülten 2024

2024 Yılı KDV İndirimli Oran İstisnası

BÜLTEN (2024-12)

2024  YILI KDV İNDİRİMLİ ORAN İSTİSNASI

30 Aralık 2023 gün ve 32415 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de  Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 48)” yayınlandı.

Bu genel tebliğde;

İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2023 yılı için 57.300 TL olarak belirlenmiş iken bu sınır 2024  yılı için 90.800 TL olarak belirlenmiştir.

İlgili genel tebliğ için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

31.12.2023