Bülten 2024

2024 Yılı Emlak Vergisi

BÜLTEN 2023-17

2024 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİ MATRAHLARININ HESABI

30 Aralık 2023 gün ve 32415 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 84 Seri Nolu Emlak Vergisi Genel Tebliğinde;

– 2023 yılı ve önceki yıllarda mükellef olanların 2024 yılına ait emlak vergi değerlerinin hesabı

– 2024 yılı itibarıyla mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabı

–  1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer alan tutarın ve 44 üncü maddesinde yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırlarının tespiti,

hakkında açıklamalar bulunmaktadır

İlgili genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

31.12.2023