Bülten 2024

2024 Yılı Çevre Kanunu Geri Kazanım Payı Tutarları

BÜLTEN 2024-04

2024 YILI 2872 ÇEVRE KANUNU GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

29 Aralık 2023 gün ve 32414 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının   2024-1 Sayılı  Kararı ile;

Ekli listede yer alan ürünlerden tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarları 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit  edilmiştir.

Bu listede, en çok kullanımda olanlardan plastik poşet (Plastik alışveriş torbaları) adedi 60 krş olarak belirlenmiştir.

Bu konudaki Tebliğ ve eki liste için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

29.12.2023