Bülten 2024

2024 Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti

BÜLTEN 2024-05

2024 ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 27 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, 2024 yılında uygulanacak asgari ücret düzeyi belirlendi.

01.01.2024 – 31.12.2024 döneminde işçinin 1 günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 666,75 TL olarak tespit edildiğine ilişkin Komisyon Kararı 30.12.2029 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

Çalışma Genel Müdürlüğü / Çalışma İstatistik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan  01/01/2024-31/12/2024 tarihleri arasında Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti Çalışması aşağıdadır

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 20.002,50
SGK PRİMİ% 14    2.800,35
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1       200,03
KESİNTİLER TOPLAMI   3.000,38
NET ASGARİ ÜCRET 17.002,12

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 20.002,50
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*)   3.100,39
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2       400,05
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 23.502,94

 Not 1: 28/01/2004 tarih ve 5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

Not 2: Gelir Vergisi ve Damga Vergisi hesaplanmamıştır.

(*) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. “

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

30.12.2023