Bülten 2023

2023 SSK Prim Taban ve Tavan Ücreti

BÜLTEN ( 2023-35 )

2023 YILINDA UYGULANACAK SSK PRİMİNE ESAS TABAN VE TAVAN ÜCRET SINIRLARI

5510 Kanunu’na göre, alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin (8.506,80 TL) otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır. Buna göre  2023 yılı itibariyle aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.

TABAN ÜCRET TL TAVAN ÜCRET TL
Günlük Kazanç 333,60 2.502
Aylık Kazanç 10.008 75.060

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

07.01.2023