Bülten 2023

Ülkemizdeki Finansal Raporlama ve Bağımsız Denetim Sistemi

BÜLTEN 2023-100

20 SORUDA ÜLKEMİZDEKİ FİNANSAL RAPORLAMA VE BAĞIMSIZ DENETİM SİSTEMİ

Kamu Gözetimi Kurumu “KGK” hazırladığı “20 Soruda Ülkemizdeki Finansal Raporlama ve Bağımsız Denetim Sistemi” isimli yayında, ülkemizdeki şirketlerin bakış açısından finansal raporlama ve bağımsız denetimle ilgili olarak en sık sorulan sorulara cevap vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Sözü edilen sorular aşağıdadır.

 1. Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasından Kim Sorumludur?
 2. Ülkemizdeki Geçerli Finansal Raporlama Çerçeveleri Nelerdir?
 3. Ülkemizdeki İşletme Büyüklüklerine Göre Geçerli Olan Finansal Raporlama Çerçeveleri Nasıl Belirlenir?
 4. TFRS’leri Uygulamanın İşletmeler Açısından Avantajları Nelerdir?
 5. Bağımsız Denetim Nedir ve Nasıl Bir Güvence Sağlar?
 6. Hangi Şirketler Bağımsız Denetime Tabidir?
 7. Denetime Tabi Olunup Olunmadığının Belirlenmesine Yönelik Hesaplamalar Nasıl Yapılmalıdır?
 8. Bağımsız Denetimden Muaf Tutulan Şirketler Hangileridir?
 9. TTK Uyarınca Zorunlu Bağımsız Denetime Tabi Olan Bir Şirket Bağımsız Denetim Kapsamından Nasıl Çıkar?
 10. Denetime Tabi Olan Bir Şirketin Tür Değiştirmesi Bağımsız Denetim Yükümlülüğünü Etkiler Mi?
 11. Bağımsız Denetime Tabi Olmayan Bir Şirket, Ana Ortaklığının, Bağlı Ortaklığının veya İştirakinin Denetime Tabi Olması Nedeniyle Denetime Tabi Olur Mu?
 12. Bağımsız Denetimi Kimler Yapar?
 13. Bağımsız Denetçi Seçiminin Ne Zamana Kadar Yapılması Gerekir?
 14. Bağımsız Denetim Sonucunda Hangi Raporlar Düzenlenir?
 15. TTK Uyarınca Yapılan Denetimlerde, Denetim Raporlarının En Geç Ne Zamana Kadar Şirkete Teslim Edilmesi Gerekir?
 16. Bağımsız Denetçi Tarafından Verilebilecek Görüş Türleri Nelerdir?
 17. Bağımsız Denetim Sonucunda Finansal Tablolar Hakkında Görüş Vermekten Kaçınılması veya Olumsuz Görüş Verilmesi Durumunda Ne Yapılmalıdır?
 18. Kamu Gözetimi Nedir?
 19. KGK Tarafından Gerçekleştirilen İnceleme Süreci Nasıl İşlemektedir?
 20. Yapılan İncelemelerde Hangi Konular İnceleme Kapsamına Alınmaktadır?

Bu soruların cevabı ilgili yayında yer almaktadır. Bu soruların cevabına ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

04.09.2023