KGK 2022 Yılı İnceleme Raporu

BÜLTEN 2023-101

KGK 2022 YILI YILLIK İNCELEME RAPORU

Kamu Gözetimi Kurumu “KGK” hazırladığı “2022 Yılı Yıllık İnceleme Raporu” isimli yayında, KGK tarafından 2022 yılında yapılan seçilmiş dosya incelemeleri hakkında bilgi verilmektedir.

Bunlar:

. Yapılan dosya incelemeleri neticesinde tespit edilen önemli bulgular,

. İncelemelerde en sık tespit edilen bulguların yıllar itibariyle yüzdelik değişimleri,

. İncelemelerde en sık tespit edilen bulguların yıllar itibariyle yüzdelik değişimleri,

. 2021 ve 2022 Yıllık İnceleme Raporlarının karşılaştırılması,

. İncelemelerin sektör bazında ağırlıklandırılması,

. 2022 yılı incelemelerinde tespit edilen bulgulara ilişkin değerlendirmeler,

. 2022 yılı incelemelerine konu edilen ve denetimlerde dikkat edilmesi gereken diğer hususlar,

. Yapılan bağımsız denetimlere ilişkin olarak tespit edilen eksiklik ve yanlışlıkların yoğunlaştığı standart hükümleri,

. İnceleme raporları sonucunda uygulanan yaptırımlar,

. Sonuçlar,

yer almaktadır.

Bu rapordaki konular hakkına daha fazla bilgi için  tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

04.09.2023