Bülten 2023

Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki

BÜLTEN 2023- 93

GENÇ GİRİŞİMCİLERE VERGİ VE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ BROŞÜRÜ

Gelir İdaresi Başkanlığı 2023 Ağustos tarihinde yayınladığı “GENÇ GİRİŞİMCİLERE VERGİ VE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ” isimli broşürde;

Yeni iş kuran gençlere, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde etikleri kazancın bir kısmını vergi dışı bırakmak, gençlerin  girişimciliğe yönlendirilmesini desteklemek ve iş dünyasına atılmasını kolaylaştırmak amacıyla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile vergi teşviki ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve  Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile sigorta prim teşviki uygulaması, açıklanmıştır.

Broşürde yer alan açıklamalar aşağıdaki başlıkları altındadır.

 I. GENÇ GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN VERGİ TEŞVİKİ

. Vergi Teşvikinden Kimler Yararlanabilir?

. Vergi Teşvikinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

. Vergi Teşviki Uygulanmasında Özellikli Durumlar Nelerdir?

. İşi Terk ya da İş Değişikliği Durumlarında Vergi Teşviki Uygulaması Nasıl Uygulanacaktır?

 II. GENÇ GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

. Sigorta Prim Teşvikinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

. Sigorta Prim Teşviki İçin Başvuru Nasıl ve Nereye Yapılacaktır?

. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler Sigorta Prim Teşvikinden Yararlanabilir mi?

Sözü edilen broşür için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

03.08.2023