Bülten 2023

Emlak Vergisine Esas 2024 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare İnşaat Maliyetleri

BÜLTEN 2023-95

EMLAK VERGİSİNE ESAS 2024 YILINDA UYGULANACAK BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ

31 Ağustos 2023 tarih ve 32295 sayılı Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre,  Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan 83 Seri Nolu Emlak Vergisi Genel Tebliğinde,  Emlak Vergisine esas olmak üzere 2023 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, açıklanmıştır.

Bu tebliğ ve eki olan cetvellere ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

31.08.2023