Bülten 2023

1 Temmuz 2023 İtibariyle Asgari Ücret

BÜLTEN 2023-83

1 TEMMUZ 2023 TARİHİNDE DEĞİŞEN ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ 

24.06. 2023 tarihli, 32231 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 20.06.2023 tarih, 2023/1 sayılı kararına göre;

Çalışma Genel Müdürlüğü / Çalışma İstatistikleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan01/07/2023-31/12/2023 tarihleri arasındaki asgari ücretin netinin ve işverene maliyeti tabloları aşağıdadır.

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

 

ASGARİ ÜCRET  13,414.50  
SGK PRİMİ% 14 1,878.03  
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 134.15  
KESİNTİLER TOPLAMI 2,012.18  
NET ASGARİ ÜCRET 11,402.32  

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 13,414.50  
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) 2,079.25  
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 268.29  
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 15,762.04

 

Not 1: 28/01/2004 tarih ve 5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birmi Hakkında Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

Not 2: Gelir Vergisi ve Damga Vergisi hesaplanmamıştır.

(*) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.”

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

04.07.2023