Bülten 2023

2023 Yılı SMMM-YMM Ücret Tarifesi

BÜLTEN (2023-17)

2023 YILI SM-SMMM-YMM ÜCRET TARİFESİ

30 Aralık 2022 gün ve 32059 (2.Mükerrer)  sayılı Resmi Gazete’de 2023 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi  yayımlandı.

Söz konusu Asgari Ücret Tarifesine ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

01.01.2023