Bülten 2023

2023 Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti

BÜLTEN 2023-24

2023 ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 22 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen 4. toplantısında, 2023 yılında uygulanacak asgari ücret düzeyi belirlendi.

01.01.2023 – 31.12.2023 döneminde işçinin 1 günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 333,60 TL olarak tespit edildiğine ilişkin Komisyon Kararı 29.12.2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

Çalışma Genel Müdürlüğü / Sendika Üyeliği ve  İstatistik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan  01/01/2023-31/12/2023 tarihleri arasında Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti Çalışması aşağıdadır

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 10.008,00
SGK PRİMİ% 14 1.401,12
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 100,08
KESİNTİLER TOPLAMI 1.501,20
NET ASGARİ ÜCRET 8.506,80

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 10.008,00
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) 1551,24
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 200,16
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 11.759,40

 Not 1: 28/01/2004 tarih ve 5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

Not 2: Gelir Vergisi ve Damga Vergisi hesaplanmamıştır.

(*) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. “

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

02.01.2023