Vergi e-Beyan Rehberi

BÜLTEN 2022-192

ELEKTRONİK ORTAMDA BEYAN REHBERİ

Gelir İdaresi Başkanlığınca 2022 Aralık ayında yayınlanan  Elektronik Ortamda Beyan Rehberi” ndebeyannamelerin elektronik ortamda verilebildiği sistemler, bu sistemlerden hangi beyannamelerin verilebildiği ve sistemleri kullanabilmek için gerekli şifreler hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. 

Yapılmış olan açıklamalar aşağıdaki ana başlıklar altındadırBu rehberdeki başlıkların açıklamaları için aşağıdaki  web adresine tıklanmalıdır.

A. ELEKTRONİK ORTAMDA BEYANNAME GÖNDERİLEBİLEN SİSTEMLER

Mükellefler tarafından verilmesi gereken beyannameler, aşağıda sayılan sistemler aracılığıyla elektronik ortamda gönderilebilmektedir.

1. İNTERNET VERGİ DAİRESİ SİSTEMİ

1.1. İnternet Vergi Dairesi Sisteminden Hangi Beyannameler Verilebilir?

1.2. İnternet Vergi Dairesi Sisteminden Hangi Bildirimler Verilebilir?

2. E-BEYANNAME – BEYANNAME DÜZENLEME PROGRAMI (BDP)

2.1. e-Beyanname Sisteminin Kapsamı Nedir?

2.2. Hangi Beyanname ve Bildirimler e-Beyanname Sisteminden Gönderilebilir?

2.3. Hangi Beyannameler e-Beyanname Sisteminden İsteğe Bağlı Olarak Verilebilir?

3. DEFTER-BEYAN SİSTEMİ

3.1. Defter-Beyan Sistemini Kullanmak Zorunda Olan Mükellefler Kimlerdir?

3.2. Defter-Beyan Sistemi Üzerinden Hangi Beyannameler Gönderilebilir?

3.3. Defter-Beyan Sisteminden Verilen Beyannameler e-Beyanname Sisteminden Gönderilebilir mi?

4. HAZIR BEYAN SİSTEMİ

4.1. Hazır Beyan Sistemini Kimler Kullanabilir?

4.2. Hazır Beyan Sistemi Üzerinden Hangi Beyannameler Gönderilebilir?

4.3. Hazır Beyan Sisteminden Verilen Beyannameler e-Beyanname Sisteminden Gönderilebilir mi?

5. İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ

5.1 İnteraktif Vergi Dairesi Sisteminden Hangi Beyannameler Verilebilir?

B. ELEKTRONİK SİSTEMLERDE KULLANILAN ŞİFRELER

1. İNTERNET VERGİ DAİRESİ ŞİFRESİ

1.1. İnternet Vergi Dairesi Şifresiyle e-Beyanname Gönderilebilir mi?

2. E-BEYANNAME ŞİFRESİ

2.1. Beyannamelerini Elektronik Ortamda Doğrudan Kendileri Gönderebilmek İçin Kimler e-Beyanname Şifresi Alabilir?

2.2. e-Beyanname Şifresi Başvuru ve Yetki İşlemleri

2.3. e-Beyanname Şifresinin Kaybolması/Unutulması Durumunda Ne Yapılmalıdır?

2.4. e-Beyanname İşlemlerinde Merkez ve Şube 2.4. e-Beyanname İşlemlerinde Merkez ve Şube İçin Tek Şifre Kullanılabilir mi?

2.5. Meslek Mensubu Mükellefin e-Beyanname Şifresiyle Beyannamelerini Verebilir mi?

3. DEFTER-BEYAN SİSTEMİ ŞİFRESİ

4. HAZIR BEYAN SİSTEMİ ŞİFRESİ

5. İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ ŞİFRESİ

 Elektronik Ortamda Beyan Rehberi için tıklayınız

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

22.12. 2022