Bülten 2022

Engelliler İçin Vergi Rehberi

BÜLTEN 2022-184

ENGELLİLER İÇİN VERGİ REHBERİ

Gelir İdaresi Başkanlığınca 2022 Kasım ayında yayınlanan “Engelliler İçin Vergi Rehberi”nde;  engellilerle ilgili vergi mevzuatında ( Gelir Vergisi, Gümrük Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Emlak Vergisi ) yapılmış olan düzenlemelerle ilgili açıklamalar soru cevap şekliyle yer almaktadır.

Bu rehberdeki sorular aşağıdadır. Soruların cevapları için aşağıdaki  web adresine tıklanmalıdır.

BİRİNCİ BÖLÜM

ENGELLİLİK İNDİRİMİ UYGULAMASI

 1. Engellilik İndirimi Nedir?
 2. Hangi Raporlar Engellilik İndiriminde Geçerlidir?
 3. Başka Amaçlarla Alınmış Raporlar Engellilik İndiriminde Geçerlı̇ midir?
 4. Engellilik İndiriminden Hangi Tarihlerden İtibaren Yararlanılır?
 5. Kimler Engellilik İndiriminden Yararlanabilir?
 6. Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi Ne Demektir?
 7. Engellilik İndirimi Tutarları Ne Kadardır?
 8. Engellilik İndiriminden Yararlanmak İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?
 9. Engellı̇ Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz Nasıl Yapılır?
 10. Başvuru Üzerine Gelir İdaresı̇ Başkanlığı Ne Yapmaktadır?
 11. Merkez Sağlık Kurulunun İnceleme Ölçütlerı̇ Nelerdir ve Karar Nasıl Oluşturulur?
 12. İşyerinı̇ Değiştiren Ücretliler Ne Yapacaklardır?
 13. Engellilik İndiriminin Uygulamasında Özellik Gösteren Durumlar Nelerdir?
 14. Engelli Vergi İndirimi Sistemi (EVİS) Nedir?

İKİNCİ BÖLÜM

ENGELLİLERE SAĞLANAN DİĞER VERGİ AVANTAJLAR

 1. Gümrük Vergisinde Sağlanan Vergi Avantajları

1.1. Gümrük Vergisinden İstisna Edilen Eşya

1.2. Özel Tertibatlı Engelli Aracını İthal Edecek Kişiler

1.3. İthal Edilen Özel Tertibatlı Araçlarda Aranılan Şartlar

1.4. Özel Tertibatlı Araç İthalinde Aranan Belgeler

1.5. Engelli Araç İthalinde Yetkili Gümrük İdareleri

1.6. Özel Tertibatlı Araçların İthalat İşlemi

1.7. İthal Edilen Özel Tertibatlı Araçların Devir ve Satışı

1.8. Gümrük İdaresinden İzin Alınmaksızın Satışı, Devri Yapılan Araç İçin Uygulanan Yaptırım

 1. Yurt İçinden Alınan Taşıtlarda Sağlanan Özel Tüketim Vergisi Avantajı

2.1. Engellilik Derecesı̇ %90 veya Üzerinde Olanların Taşıt Alımlarında İstisna Uygulaması

2.2. Engellilik Derecesi %90’ın Altında Olanların Taşıt Alımlarında İstisna Uygulaması

2.3. Malul ve Engellilerin Taşıt Alımlarına İlişkin Ortak Hususlar

2.4. Özellik Arz Eden Durumlar

2.5. İlk İktisabı İstisna Olan Taşıtların Veraset Yoluyla İntikali

2.6. İstisna Kapsamında Alınan Taşıtın Satışı veya Devri Halinde Vergilendirme

 1. Motorlu Taşıtlar Vergisinde Sağlanan Vergi Avantajları

3.1. Engellilik Dereceleri %90 ve Daha Fazla Olan Malul ve Engellilere Ait Taşıtlarda İstisna Uygulaması 3.2. Engellilik Dereceleri %90’dan Az Olan Malul ve Engellilere Ait Taşıtlarda İstisna Uygulaması

3.3. Özel Tüketim Vergisi İstisnasından Faydalanan Mükellefler İçin İstisna Uygulaması

3.4. Özel Tüketim Vergisi İstisnasından Faydalanmayan Mükellefler İçin İstisna Uygulaması

3.5. Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnasından Faydalanmak İçin Süreli Sağlık Kurulu Raporu İbraz Edenler

3.6. Malul ve Engelliler İstisnası İle İlgili Bildirim

3.7. Otomatik Vitesli Taşıtlarda İstisna Uygulaması

 1. Katma Değer Vergisinde Sağlanan Vergi Avantajları
 2. Emlak Vergisinde Sağlanan Vergi Avantajları

5.1. Engelliler Bu Uygulamadan Nasıl Yararlanır?

5.2. Meskeninde Bizzat Oturmayan Engelli, İndirimli Bina Vergisi Oranı (Sıfır) Uygulamasından Yararlanabilir mi?

5.3. Tek Meskene Hisseli Olarak Sahip Olan Engelli, İndirimli Bina Vergisi Oranı (Sıfır) Uygulamasından Nasıl Yararlanır?

5.4. Herhangi Bir Geliri Bulunan Engelli, İndirimli Bina Vergisi Oranı (Sıfır) Uygulamasından Yararlanabilir mi?

5.5. Engellinin İndirimli Bina Vergisi Oranı (Sıfır) Uygulamasından Yararlanabilmesi İçin Engel Durumunun Belli Bir Oranın Üzerinde Olması Gerekli mi?

5.6. Birden Fazla Meskene Sahip Olan Engelliler, İndirimli Bina Vergisi Oranı (Sıfır) Uygulamasından Yararlanabilir mi?

 EKLER

Engelliler Vergi Rehberi için tıklayınız

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

30.11.2022