Bülten 2022

2022 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 122,93

BÜLTEN  2022-181

2022 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANINA İLİŞKİN 542 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 

24.11.2022 gün ve 32023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 542 Sıra Nolu  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı yeniden değerleme oranı % 122,93  olarak tespit edilmiştir.

Yeniden değerleme oranı, daha önce indirilememiş yatırım indiriminin endekslenmesinde ve bazı vergiler ve cezaların 2023 yılı tutarlarının belirlenmesinde kullanılabilecektir.

Yeniden değerleme oranına göre belirlenebilecek vergi ve cezalardan bazıları;

Motorlu Taşıtlar Vergisi, Emlak Vergisi, Harçlar, Damga Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi, Fatura-Fiş ve Amortisman Ayırma Sınırı, Özel Usulsüzlük Cezaları, usulsüzlük cezaları, Gelir Vergisi Tarifesi,  Konut Kira Gelirleri İstisnası, Trafik Para Cezaları, diğer para cezaları.

542 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

24.11.2022