Bülten 2022

Gecikme Zammı Oran Değişikliği

BÜLTEN 2022-140

GECİKME ZAMMI ORANI 21 TEMMUZ 2022 TARİHİNDEN İTİBAREN AYLIK %2,5 OLARAK TESPİT EDİLDİ

21 Temmuz 2022 gün ve 31899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20 Temmuz 2022 gün ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde;

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2,5 olarak belirlenmiştir.

Bu karar  21 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

30 Aralık 2019 tarihinden itibaren amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 1,6 oranında gecikme zammı tatbik olunmakta idi.

Daha önceki uygulamada olduğu gibi, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilecektir. Günlük gecikme zammı oranının belirlenmesinde 1 ay 30 gün olarak dikkate alınacaktır.

Gecikme zammı oranının değişmesi ile birlikte;

-Vergi Usul Kanununun 112 nci maddesindeki gecikme faizi,

-Vergi Usul Kanununun 371 nci maddesindeki pişmanlık zammı,

da aynı şekilde değişmiştir.

Daha önceki yıllarda uygulanan gecikme zammı oranları aşağıdadır.

Bakanlar Kurulu Kararı/ Cumhurbaşkanı Kararı Uygulama Dönemi Aylık Gecikme Zammı Oranı (%)
2001/2175 sayılı BKK 29.03.2001 – 30.01.2002 tarihleri arasında 10
2002/3550 sayılı BKK 31.01.2002 – 11.11.2003 tarihleri arasında 7
2003/6345 sayılı BKK 12.11.2003 – 01.03.2005 tarihleri arasında 4
2005/8551 sayılı BKK 02.03.2005 – 20.04.2006 tarihleri arasında 3
2006/10302 sayılı BKK 21.04.2006 – 18.11.2009 tarihleri arasında 2,5
2009/15565 sayılı BKK 19.11.2009 – 18.10.2010 tarihleri arasında 1,95
2010/965 sayılı BKK 19.10.2010 – 04.09.2018 tarihleri arasında 1,40
62 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 05.09.2018 – 30.06.2019 tarihleri arasında 2
1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 01.07.2019 – 01.10.2019 tarihleri arasında 2,5
1592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.10.2019 – 29.12.2019 tarihleri arasında 2
1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 30.12.2019 tarihinden itibaren 1,6

İlgili karar için  tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

21.07.2022