Bülten 2022

İhracat Bedellerinin Yüzde Kırkı Merkez Bankasına Satılacak

BÜLTEN 2022-91

18.04.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN İHRACAT BEDELLERİNİN %40’ı TC. MERKEZ BANKASINA SATILACAK

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 15.04.2022 tarihli talimatı üzerine, TC Merkez Bankası İhracat Genelgesinin Ek 1 inci maddesi değiştirilmiş ve Genelgeye Geçici 1 Madde ilave edilmiştir.

Bu değişiklikler 18.04.2022 tarihi itibariyle yürürlükte olacaktır. Bu tarih itibariyle İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) veya Döviz Alım Belgesi’ne (DAB) bağlanan ihracat bedellerinin en az yüzde 40’ı İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılacak.

Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılacak ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılacak.

Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenecek.

Ukrayna ve Rusya’ya gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecek ihracat işlemleriyle ilgili olarak ihracat bedellerinin döviz cinsinden beyan edilmiş olsa dahi Türk Lirası olarak da kabulü mümkün olacak.

İhracat Genelgesinin tamamı için tıklayınız.

Erdoğdu  ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

17.04.2022

İHRACAT GENELGESİ DEĞİŞEN MADDELER

“İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı

EK MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin en az %40’ı İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenir.

Döviz olarak beyan edilen ihracat bedellerinin Türk Lirası olarak kabulü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ukrayna ve Rusya’ya gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecek ihracat işlemleriyle ilgili olarak ihracat bedellerinin döviz cinsinden beyan edilmiş olsa dahi Türk Lirası olarak da kabulü mümkündür.”