Makale 2022

AR-GE veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personel Ücret Teşviki

BÜLTEN 2022-142

AR-GE VEYA TASARIM MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN ÜCRETLERİNİN GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ ORANI DEĞİŞTİ

21 Temmuz 2022 tarih ve 31899 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 20.07.2022 tarih ve 5806 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında;

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında,

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısına veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere  söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımından belirlenmiş olan oranın 31.12.2023 tarihine kadar  yüzde yetmiş beş olarak uygulanması ile 16.10.2021 tarihli ve 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına, 4691 sayılı Kanun ile 5746 sayılı Kanunun mezkür maddeleri gereğince karar verildiği,

açıklanmıştır.

Buna göre;

17 Ekim 2021 tarih ve 31631 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 16.10.2021 tarih ve 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kalkmış ve söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımından 31.12.2022 tarihine kadar belirlenmiş olan yüzde elli oranı yüzde yetmiş beş olmuştur. Süresi 31.12.2023 tarihine uzatılmıştır. 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı  yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu karar 21.07.2022 tarihine yürürlüğe girmiştir.

İlgili karar için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

22.07.2022