Makale 2022

GVK Geçici 67’nci Madde Uygulaması Rehberi

BÜLTEN 2022-81

G.V.K. GEÇİCİ 67’NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2021 yılı gelirlerine uygulanmak üzere “G.V.K. Geçici 67’nci Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi” ni yayınlamıştır.

Söz konusu rehberde yapılan açıklanan konular aşağıdadır.

GİRİŞ

 1. GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN GEÇİCİ 67’ NCİ MADDESİNİN KAPSAMI
 2. GELİRLERİ ÜZERİNDEN TEVKİFAT YAPILACAKLAR
 3. ALIM-SATIM İŞLEMLERİNDE TEVKİFAT MATRAHI
 4. AYNI MENKUL KIYMETTEN DEĞİŞİK TARİHLERDE ALIMLAR YAPILDIKTAN SONRA ELDEN ÇIKARILMASI HALİNDE ALIŞ BEDELİ
 5. DÖVİZE, ALTINA VEYA BAŞKA BİR DEĞERE ENDEKSLİ MENKUL KIYMETLER VEYA DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İŞLEMLERDE TEVKİFAT MATRAHI
 6. YABANCI PARA CİNSİNDEN İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER VEYA DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İŞLEMLERDE TEVKİFAT MATRAHI
 7. ALIM-SATIM İŞLEMLERİNİN BİR KISMININ ZARARLA SONUÇLANMASI HALİNDE TEVKİFAT MATRAHI
 8. AYNI TÜR MENKUL KIYMET VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI NELERDİR?
 9. MENKUL KIYMET VEYA DİĞER SERMAYE PİYASASI ARACININ İTFASI HALİNDE TEVKİFAT MATRAHI
 10. DÖNEMSEL GETİRİLERDE TEVKİFAT MATRAHI
 11. ÖDÜNÇ İŞLEMLERİNDE TEVKİFAT MATRAHI
 12. HİSSE SENETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR
 13. DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI FAİZ GELİRLERİ VE ALIM SATIM KAZANÇLARI
 14. ÖZEL SEKTÖR TAHVİL/ BONO GELİRLER
 15. MEVDUAT FAİZLERİ
 16. KATILIM BANKALARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER
 17. REPO GELİRLERİ
 18. VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLER
 19. YATIRIM FONU KATILMA PAYLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER
 20. YATIRIM ORTAKLIKLARI HİSSE SENETLERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLER
 21. GEÇİCİ 67’NCİ MADDE KAPSAMINDAKİ KAZANÇLARIN TİCARİ FAALİYET KAPSAMINDA ELDE EDİLMESİ
 22. DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLERİN GEÇİCİ 67’NCİ MADDE KAPSAMINDA YAPACAKLARI İŞLEMLER
 23. İHTİYARİ BEYAN NEDİR, NEREYE NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAKTIR?
 24. G.V.K. GEÇİCİ 67’NCİ MADDE UYGULAMASININ BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER

Rehberdeki açıklamalar için tıklayınız.