Bülten 2022

30.06.2022 Tarihli Bilançoda Yer Alan Dövizler İçin KV Kur Korumalı Mevduat Geliri İstisnası

BÜLTEN 2022-147

30.06.2022 TARİHLİ BİLANÇOLARINDA YER ALAN DÖVİZ VARLIKLARINI KUR KORUMALI MEVDUAT HESAPLARINA YATIRANLARIN ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLARIN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

27 Temmuz 2022 gün ve 31905 sayılı Resmi Gazete’de 26.07.2022 gün ve 5872 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

Bu kararda;

“5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnanın, kurumların 30.06.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibariyla da uygulanmasına, 5520 sayılı Kanunun mezkur maddesi gereğince karar verilmiştir.” denmiştir.

Bu kararla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) aşağıdaki açıklayıcı bilgi notunu yayınlamıştır.

“Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesinde Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplar ile ilgili olarak; kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralarını, Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançları ile bu varlıkların Türk lirasına çevrildiği tarihte oluşan kur farkları kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur

Mezkur maddede 26/5/2022 tarihli ve 7407 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile yapılan değişiklik sonucu, Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan söz konusu döviz varlıkları için de anılan istisnadan yararlanabileceği belirtilmiş olup, fıkranın devamında Cumhurbaşkanının bu tarihi (31/3/2022) 30/6/2022 olarak uygulatabileceği hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu Karar ile birlikte, 30/6/2022 tarihli bilançolarında yer alan döviz varlıklarını 2022 yılı sonuna kadar kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarına yatırıp en az üç ay vadeli olacak şekilde bu hesaplarda değerlendiren kurumların bu hesaplardan elde ettikleri kazançların da kurumlar vergisinden istisna edilmesine imkan tanındı.

Böylelikle, üretim odaklı ve ihracatı önceleyen “Türkiye Ekonomi Modeli” uygulamasında para ve maliye politikalarının eşgüdümüyle tüm araçların etkin şekilde kullanılması kapsamında devreye alınan kur korumalı mevduat sitemi içerisinde birikimlerini değerlendiren kurumların bu yatırımlarından elde ettikleri gelirlerine sağlanan vergi teşvikinin kapsamı genişletilmiş oldu.”

İlgili Cumhurbaşkanı  Kararı için tıklayınız.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir