Bülten 2022

Sosyal İçerik Üreticiliği İle Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası Broşürü

BÜLTEN 2022-121

SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİLİĞİ İLE MOBİL CİHAZLAR İÇİN UYGULAMA GELİŞTİRİCİLİĞİNDE KAZANÇ İSTİSNASI BROŞÜRÜ

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 7338 sayılı Kanunla 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere eklenen mükerrer 20/B maddesine göre; sosyal medya üzerinden paylaşım yapan sosyal içerik üreticilerinin elde ettikleri kazançlar ile mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin bu uygulamalardan elde ettikleri kazançlar, vergi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2022 yılı için 880.000 TL) aşmaması kaydıyla gelir vergisinden istisna edilmiştir. Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnasına ilişkin olarak detaylı açıklamalar 318 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılmıştır.

Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnasına ilişkin olarak detaylı açıklamalar 318 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı bu düzenlemeye ilişkin açıklamaların yer aldığı, Haziran 2022 tarihinde yayınladığı “Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar için Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası Broşürü” nde;

 1. İstisnasının Kapsamı Nedir?
 2. İstisnadan Kimler Faydalanabilir?
 3. İstisnadan Faydalanma Şartları Nelerdir?
 4. İstisnadan Faydalanmak İsteyen Mükellefler Nereye ve Nasıl Başvuru Yapabileceklerdir?
 5. Banka Hesap Bilgilerine İlişkin Dilekçe Vergi Dairesine Elektronik Ortamda İletilebilir mi?
 6. Bankalarca Yapılacak İşlemler Nelerdir?
 7. İstisna Kazançlarının Ayni Olarak Elde Edilmesi Halinde İstisna Şartları İhlal Edilmiş Sayılacak mıdır?
 8. İlgili Yılda İstisna Şartlarının İhlal Edilmesi Halinde Takip Eden Yıllarda İstisna Uygulaması Devam Edecek mi?
 9. İlgili Yılda İstisna Kazançlarının Kaybedilmesi Halinde Bankanın Kestiği Stopaj İade Edilecek mi?
 10. İstisnadan Faydalananların Yükümlülükleri Nelerdir?
 11. Elektronik Uygulama Paylaşım ve Satış Platformları Üzerinden Elde Edilen Reklam Geliri, Sponsorluk Geliri İstisna Kapsamında mıdır?
 12. Sosyal Ağ Sağlayıcıları Üzerinden Elde Edilen Reklam Geliri, Sponsorluk Geliri İstisna Kapsamında mıdır?
 13. Mükellefler Takvim Yılı İçerisinde İstisnadan Faydalanabilecek mi?
 14. Mükellefler Takvim Yılı İçerisinde İstisnadan Vazgeçebilir mi?
 15. Mükelleflerin İstisna Şartlarını Sağlamadığının Tespit Edilmesi Durumunda Ne Olur?
 16. Sosyal İçerik Üreticiliği İle Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliği İstisnası Kapsamında Vergilendirilen Kazançlara Konu Teslim ve Hizmetler KDV’den İstisna mıdır?

sorularının cevapları açıklanmıştır.

“Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar için Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası Broşürü”ne ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

08.06.2022