Bülten 2022

Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına Yeniden Kurumlar Vergisi İstisnası

BÜLTEN 2022-118

 KUR KORUMALI MEVDUAT HESAPLARINA YENİDEN KURUMLAR VERGİSİ  İSTİSNASI

28 Mayıs 2022 tarih ve  31849 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “7407 Sayılı Bankacılık Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun”un 12 nci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve müteakip fıkralar teselsül ettirilmiştir.

“(4) Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır. Cumhurbaşkanı istisnayı 30/6/2022 ve/veya 30/9/2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulatmaya yetkilidir.

(5) Bu madde kapsamındaki istisnalar 2022 yılı sonuna kadar vade sonunda yenilenen hesaplara da uygulanır.”

Buna göre;

Kurumların 31.03.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraların 2022 yılı sonuna kadar en az üç ay vadeli Türk Lirası ve katılma hesaplarına çevrilmesi halinde açılan hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz, kar payı ve diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur.

Cumhurbaşkanı istisnayı 30.6.2022 ve/veya 30.9.2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla  uygulatma konusunda yetkili kılınmıştır.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

01.06.2022