Bülten 2022

Altın Cinsinden Mevduatların TL Mevduatına Dönüşümü Tevkifat Oranı

BÜLTEN (2022-04)

ALTIN CİNSİNDEN MEVDUAT VE KATILIM FONU HESAPLARINDAN TÜRK LİRASINA ÇEVRİLEN HESAPLARIN TEVKİFAT ORANI

31Aralık 2021 gün ve 31706 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 30 Aralık 2021 gün ve 5046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu kararın eki Kararda;

Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, altın cinsinden mevduat hesaplarından veya altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesapları üzerinden elde edilen gelirlerde tevkifat oranı %0 olarak belirlenmiştir. Yeni tevkifat oranı 28/12/2021 tarihinden itibaren altın hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplardan elde edilen gelirler için geçerli olacaktır.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

01.01.2022