Bülten 2022

Vergi Takvimi 2022 Mayıs


BÜLTEN 2022-102

2022 YILI MAYIS AYI VERGİ TAKVİM

İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ
01/04/2022 05/05/2022 Mart 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/04/2022 05/05/2022 Ocak-Şubat-Mart 2022 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/04/2022 05/05/2022 Mart 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2022 05/05/2022 Mart 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/04/2022 05/05/2022 Mart 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/04/2022 05/05/2022 Mart 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2022 05/05/2022 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
01/11/2021 05/05/2022 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Ekim 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/04/2022 05/05/2022 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
01/12/2021 05/05/2022 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Kasım 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/04/2022 05/05/2022 2021 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2022 05/05/2022 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/04/2022 05/05/2022 Ocak-Şubat-Mart 2022 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
01/01/2022 05/05/2022 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/02/2022 05/05/2022 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/05/2022 10/05/2022 16-30 Nisan 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
05/05/2022 13/05/2022 16-30 Nisan 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/05/2022 16/05/2022 Nisan 2022 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2022 16/05/2022 Nisan 2022 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2022 16/05/2022 Nisan 2022 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/05/2022 16/05/2022 Nisan 2022 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2022 16/05/2022 Nisan 2022 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2022 16/05/2022 Nisan 2022 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/05/2022 16/05/2022 Nisan 2022 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/04/2022 17/05/2022 2022 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2022 17/05/2022 2022 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2022 20/05/2022 Nisan 2022 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2022 20/05/2022 Nisan 2022 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2022 20/05/2022 Nisan 2022 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2022 20/05/2022 Nisan 2022 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/05/2022 20/05/2022 Nisan 2022 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2022 20/05/2022 Nisan 2022 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/05/2022 25/05/2022 1-15 Mayıs 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/05/2022 25/05/2022 1-15 Mayıs 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/05/2022 26/05/2022 Nisan 2022 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/05/2022 26/05/2022 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı ve Ödemesi
01/05/2022 26/05/2022 Nisan 2022 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2022 26/05/2022 Nisan 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2022 31/05/2022 Nisan 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2022 31/05/2022 Nisan 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/05/2022 31/05/2022 Nisan 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/05/2022 31/05/2022 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi
01/05/2022 31/05/2022 7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi
01/05/2022 31/05/2022 Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
01/05/2022 31/05/2022 Nisan 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2022 31/05/2022 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
01/05/2022 31/05/2022 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
01/02/2022 31/05/2022 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/04/2022 31/05/2022 2021 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınması
01/05/2022 31/05/2022 Nisan 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/03/2022 31/05/2022 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/04/2022 31/05/2022 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/05/2022 31/05/2022 2021 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınması
01/03/2022 31/05/2022 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/03/2022 31/05/2022 2022 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/03/2022 31/05/2022 2022 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
01/05/2022 01/08/2022 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/05/2022 31/08/2022 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

GİB’den alınmıştır.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

02.05.2022