Bülten 2022

Bankaların Ödemekle Yükümlü Olduğu Çek Miktarları

BÜLTEN 2022-55

BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU ÇEK MİKTARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2022/3

22 Ocak 2022 tarih ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de T.C. Merkez Bankası tarafından yayınlanan “Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/3)” ile,

1-28.01.2022 tarihi itibariyle Bankanın sorumlu olduğu miktar;

Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;

 

a) Karşılığının hiç bulunmaması halinde,
1) Çek bedeli 3.600 TL veya üzerinde ise 3.600 TL
2) Çek bedeli  3.600 TL altında ise çek bedeli
b) Karşılığının kısmen bulunması halinde,
1) Çek bedeli 3.600 TL veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı    3.600 TL tamamlayacak bir miktarı,
2) Çek bedeli 3.600 TL üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak 3.600 TL

2-Geçici 2 ci Madde Gereğince Sorumluluk

22 Ocak 2022 tarihinden önce yayımlanan Tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için 3.000 TL kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için 3.000 TL Türk Lirası tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür.

İlgili tebliğ için tıklayınız

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

23.12.2022