Bülten 2022

Türk Lirasına Çevrilen Hesapların Tevkifat Oranları

BÜLTEN 2022-67

TÜRK LİRASINA ÇEVRİLEN DÖVİZ VE ALTIN HESAPLARIN TEVKİFAT ORANLARI

14 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5193 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararı ile Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında açılan mevduat ve katılma hesaplarına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 4970 ve 5046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarının yürürlük maddelerinde değişiklik yapılarak yurt içi yerleşik tüzel kişiler tarafından bu kapsamda açılan hesaplarda uygulanacak yeni tevkifat oranlarının yürürlük süreleri netleştirilmiştir.

Diğer taraftan yapılan değişiklik ile yurt dışında yerleşik vatandaşlar mevduat ve katılım sistemi kapsamında yurt dışı bankalardan transfer edilen döviz tutarları karşılığında bankalarda açılan Türk lirası mevduat ve katılma hesapları için de belirlenen yeni tevkifat oranlarının uygulanması sağlanmıştır.

Not:4970 ve 5046 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarına göre tevkifat oranları

1- Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında % 0,

2- Kur korumalı vadeli katılma hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında % 0,

3- Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında % 0,

Aşağıda değişmeden önceki maddeler ile  yeni maddelere yer verilmiştir.

14 Şubat 2022 tarih ve 31750 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5193 sayılı Cumhurbaşkanı  Kararı ile, aşağıdaki Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesiyle ilgili  24.12.2021 gün ve 4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesi;

“MADDE 3- Bu Karar,21.12.2021 tarihinden itibaren açılan kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesapları Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulanması kapsamında 20.12.2021 tarihi itibarıyla, mevcut olan döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılım hesaplarında uygulanmak üzere  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

14.02.2022 tarihinde yürürlükten kalkmıştır.

Aşağıdaki madde, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

“MADDE 3- Bu Karar,21.12.2021 tarihinden itibaren açılan kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesaplarında, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün destelenmesi uygulanması kapsamında yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 20.12.2021 tarihi itibarıyla, yurtiçi yerleşik tüzel kişilerin ise 31.12.2021 tarihi itibariyle mevcut olan döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesapları ile yurt dışında yerleşik vatandaşlar mevduat ve katılım sistemi kapsamında yurtdışı bankalardan transfer edilen döviz tutarları karşılığında bankalarda açılan Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarında uygulanmak üzere  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

Aynı Cumhurbaşkanı Kararı (5193) ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki aşağıdaki 30.12.2021 tarihli ve 5046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesi;

MADDE 3- Bu Karar, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulanması kapsamında yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin 28.12.2021 tarihi itibarıyla, yurtiçi yerleşik tüzel kişilerin ise mevcut olan altın depo hesapları ve altın cinsinden katılma fonu hesapları ile bu tarihlerden sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

14.02.2022 tarihinde yürürlükten kalkmıştır.

Aşağıdaki madde, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

“MADDE 3- Bu Karar, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün destelenmesi uygulanması kapsamında yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 28.12.2021 tarihi itibariyla, yurtiçi yerleşik tüzel kişilerin ise 31.12.2021 tarihi itibariyla mevcut olan altın depo hesapları ve altın cinsinden katılma fonu hesapları ile bu tarihlerden sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

15.02.2022