Bülten 2022

2022 Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Matrah ve Oranları

BÜLTEN (2022-19)

2022 YILINDA DEĞİŞİK OLARAK UYGULANACAK VERASET VE

İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA VE MATRAHLARI  

21 Aralık 2021 gün ve 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 53 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde yer alan ve 2022 yılında uygulanacak olan;

Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları

İstisna Konusu İstisna Tutarı TL 2021 İstisna Tutarı TL 2022
Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534 455.635
Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479 911.830
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703 10.491
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703 10.491

 Verginin oranları

Matrah 2021 Yılı Matrah 2022 Yılı  Veraseten     İntikallerde Vergi Oranı% İvazsız  

İntikallerde Vergi Oranı %

İlk 380.000 TL için İlk 500.000 TL için 1 10
Sonra gelen 900.000 TL için Sonra gelen 1.200.000 TL için 3 15
Sonra gelen 1.900.000 TL için Sonra gelen 2.500.000 TL için 5 20
Sonra gelen 3.600.000 TL için Sonra gelen 4.900.000 TL için 7 25
Matrahın 6.780.000 TL’yi aşan bölümü için Matrahın 9.100.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30

İlgili Genel Tebliğ için tıklayınız

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

01.01.2022