Bülten 2022

2022 SSK Prim Taban ve Tavan Ücreti

BÜLTEN ( 2022-34 )

2022 YILINDA UYGULANACAK SSK PRİMİNE ESAS TABAN VE TAVAN ÜCRET SINIRLARI

5510 Kanunu’na göre, alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin (5.004,00 TL) otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır. Buna göre  2022 yılı itibariyle aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.

TABAN ÜCRET TL TAVAN ÜCRET TL
Günlük Kazanç 166,80 1.251,00
Aylık Kazanç 5.004,00 37.530,00

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

02.01.2022