Bülten 2022

2021 Yılı Gelirleri Gelir Vergisi Beyanname Rehberleri

BÜLTEN 2022-75

2021 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME REHBERLERİ

Gerçek kişilerin 2021 yılında elde ettiği; ticari kazanç, zirai kazanç, ücret geliri, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlar (değer artışı kazancı ve arızi kazançlar) için yıllık gelir vergisi beyannamesi 1–31 Mart 2022 tarihleri arasında verilecektir.

Bu gelirler hakkında bilgiler ile beyannamelerin düzenlenmesi, gönderilmesi ve ödemelerine ilişkin hususlar Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanmış rehberlerde açıklanmıştır.

Bu rehberlere ulaşmak için aşağıda belirtilen rehber ismi üzerine tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

01.03.2022