Bülten 2021

e Belge Uygulamalarında İptal ile İhbar ve İhtarlar Hakkında Duyuru

BÜLTEN 2021-121

E-BELGE UYGULAMALARINDA İPTAL İŞLEMLERİ İLE İHBAR VE İHTARLARIN GİB BİLGİ SİSTEMLERİNE BİLDİRİM USULLERİ HAKKINDA DUYURU

Gelir İdaresi Başkanlığı yayınladığı 11.06.2021 günlü, E-Belge Uygulamalarında İptal İşlemleri ile İhbar e İhtarların Gib Bilgi Sistemlerine Bildirim Usulleri Hakkında Duyurusunda

1- İptal İşlemleri:

a) e-Fatura uygulamasında İptal İşlemi;

b) e-Arşiv Belge (e-Arşiv Fatura, e-SMM) Uygulamalarında;

2- İtiraz İşlemleri:

a) e-Fatura uygulamasında;

b) e-Arşiv Belge (e-Arşiv Fatura, e-SMM) Uygulamalarında;

konularında açıklamalar yapıldı.

İlgili duyuru için tıklayınız.

Ayrıca bu duyuru ekinde aşağıda yer alan ilgili klavuzlar da bulunmaktadır.;

e-Fatura İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu;

e-Arşiv Uygulamaları (e-Arşiv Fatura, e-SMM) İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

17.06.2021