Bülten 2021

2021 Temmuz Döneminde Geceleme Hizmetlerinde KDV Oranı %1

BÜLTEN 2021-122

1 HAZİRAN-30 HAZİRAN 2021 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANAN GECELEME HİZMETLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI % 1 2021 TEMMUZ AYINDA DA  UYGULANACAKTIR

30 Nisan 2021 gün ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29 Nisan 2021 gün ve 3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi  Oranlarının  Tespitine İlişkin 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren uygulanacak aşağıdaki madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 9-(1)  30.06.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) , ekli II sayılı listenin “ B) DİĞER MAL VE HİZMETLER’ bölümünün 25 inci sırasında yer alan geceleme hizmetleri için 1 inci maddenin birinci fıkrasının (b)  bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”

Bu karar, 01-30 Haziran 2021 tarihleri arasında %1 uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Bu defa, 22 Haziran 2021 gün ve 31519 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21 Haziran 2021 gün ve 4105 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında  30.06.2021 tarihi 31.07.2021 tarihine uzatılmıştır.

Bakanlar Kurulu Kararına göre geceleme hizmetleri aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.

(Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.)

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

22.06.2021