Bülten 2021

Gelir Vergisi Hazır Beyan Kılavuzu 2021

BÜLTEN 2021-68

2021 GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLMESİNDE HAZIR BEYAN KULLANICI KILAVUZU

Gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlar olan veya bunların birkaçından veyahut tamamından ibaret olan gelir vergisi mükellefleri bu gelirlerine ilişkin beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığınca önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulduğu Hazır Beyan Sistemini kullanabilirler.

Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle beyanname verecek mükellefler bu sistemden yararlanamazlar.

Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gelir vergisi beyannamesi verecek olan mükelleflerin ayrıca; ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlar olanlar Hazır Beyan Sistemini kullanamazlar. Bu tür gelirler, ticari, zirai ve serbest meslek kazancına ait gelir vergisi beyannamesinde toplanarak beyan edilir.

Ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlar ilişkin olarak ilk defa mükellefiyet tesis ettirerek beyanname verecek olanlar da bu Sistem üzerinden beyannamelerini gönderebileceklerdir.

Hazır Beyan Sisteminin kullanımı hakkında bilgi veren kılavuz için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

03.03.2021