Bülten 2021

1 Ekim 2021 Tarihinden İtibaren Kira Ödemelerinde Vergi Tevkifatı

BÜLTEN 2021-162

1 EKİM 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN KİRA ÖDEMELERİNDE VERGİ TEVKİFATI %20

Gelir Vergisi Kanununa Göre

1-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 ncü maddesinde yer alan gayrimenkul kiralanmalarında tevkifat oranı %20 oranında yapılmakta iken Cumhurbaşkanı Kararları ile uzatmalarla 31.07.2020-30.09.2021 tarihleri arasında %10 olarak uygulanmıştır.

Süre tekrar uzatılmadığından kira gelirlerinde tevkifat oranı 1 Ekim 2021 tarihi dahil tekrar % 20 olarak uygulanacaktır.

Kurumlar Vergisi Kanununa Göre

Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 20 oranında tevkifat yapılmakta iken Cumhurbaşkanı Kararları ile uzatmalarla 31.07.2020-30.09.2021 tarihleri arasında %10 olarak uygulanmıştır.

Süre tekrar uzatılmadığından kira gelirlerinde tevkifat oranı 1 Ekim 2021 tarihi dahil tekrar % 20 olarak uygulanacaktır.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

04.10.2021