Bülten 2021

e Defter ve Berat Dosyaları Yükleme Süresi

BÜLTEN 2021-50

OCAK-ŞUBAT-MART/2020 DÖNEMLERİNE İLİŞKİN E-DEFTER VE BERAT DOSYALARI İKİNCİL KOPYALARININ YÜKLENME SÜRESİ 12.02.2021 TARİHİNE UZATILDI

19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Sıra No.lu E ve lektronik Defter Tebliği ile değişen 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile e- Defter Uygulamasına kayıtlı mükelleflerin, Ocak/2020 döneminde başlamak üzere, tutmakta oldukları e-Defterler ile bunlara ilişkin berat dosyaların ikincil kopyalarını “e-Defter Saklama Kılavuzu”nda açıklanan sürelerde Başkanlık Bilgi İşlem Sistemlerine aktarma zorunluluğu getirildiği, söz konusu Kılavuza göre, mükelleflerin 05/02/2021 tarihine kadar 2020 yılı ilk 3 ayına ilişkin e-Defter ve berat dosyalarını yüklemeleri gerektiği belirtilmiştir.

Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 05.02.2021 günlü duyurusunda, 2020 yılı ilk üç ayına ilişkin olarak belirtilen son yükleme tarihinin 12.02.2021 tarihine kadar yapılması uygun görülmüştür.

İlgili duyuru için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

06.02.2021