E-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süresi

BÜLTEN 2021-32

OCAK-ŞUBAT-MART/2020 DÖNEMLERİNE İLİŞKİN E-DEFTER VE BERAT DOSYALARI İKİNCİL KOPYALARININ BAŞKANLIK SİSTEMLERİNE   YÜKLENME SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA

DUYURU

e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, Gelir İdaresi Başkanlığının  Bilgi İşlem Sistemlerinde saklanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu, 09/10/2020 tarihinde edefter.gov.tr internet adresinde yayınlanmıştır.

Bu klavuza göre, Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin, e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının, Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerinde saklanmasına yönelik işlem adımları açıklanmış olup, ayrıca kılavuzun 4 üncü bölümünde, 2020/Ocak ve müteakip dönemlere ilişkin e-Defter dosyaları ile berat dosyalarının ikincil kopyalarının Başkanlık bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanı da belirlenmiştir. Bu itibarla, 2020 yılı ya da önceki dönemlerde e-Defter uygulamasına geçen mükelleflerin, 15/01/2021 tarihine kadar 2020 takvim yılının ilk 3 ayına ilişkin e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarını, ilgili kılavuzda açıklandığı şekilde Başkanlık Sistemlerine yüklemeleri gerekmektedir.

Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığının 08.01.2021 tarihli “Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin E-Defter Ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru” suyla 2020 yılı ilk üç ayına ilişkin olarak belirtilen son yükleme tarihini (15/01/2021), 05/02/2021 tarihine kadar uzatmıştır.

Söz konusu duyuru için tıklayınız.

Buna göre;

2020 yılı e-defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının  Bakanlık bilgi işlem sistemine aktarım zamanları için tıklayınız.

2021 yılı e-defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının  Bakanlık bilgi işlem sistemine aktarım zamanları için tıklayınız.

 

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

11.01 2021