Bülten 2021

2021 Yılında Süresinde Verilmeyen e Beyanname ve Bildirimin Özel Usulsüzlük Cezası

BÜLTEN 2021-30

2021 YILINDA KANUNİ SÜRESİNDE VERİLMEYEN E-BEYANNAME VE BİLDİRİMLER İÇİN UYGULANACAK ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI

2021 Yılında Kanuni Süresinden Sonra Elektronik Ortamda Verilen Beyannameler ve Düzeltme Amaçlı Bildirim ve Formların Özel Usulsüzlük Cezaları  aşağıdadır.

Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve form verme mecburiyetine uymayanlara bu maddeye göre ceza kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmez.

Kanuni Süresinden   Sonra Elektronik   Ortamda   Verilen Beyannameler İçin Özel Usulsüzlük   Cezası Uygulaması (2021 YILI )
Beyannamenin kanuni   verilme süresinin     sonundan başlayarak İlk 30 Gün İçinde   Verilmesi İkinci 30 Gün İçinde   Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest   Meslek   Erbabı hakkında 250 TL 500 TL 2.500 TL
İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan     çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler hakkında 130 TL 260 TL 1.300 TL
Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar     hakkında 76 TL 152 TL 760 TL

Not:

1-Özel usulsüzlük cezası, belirtilen sürelerden sonra sonra verilmesi halinde 2021 yıılında  522 sıra nolu VUK Genel Tebliğine göre ; Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest   Meslek   Erbabı için 2.500 TL, İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler için 1.300 TL ve Bunlar dışında kalanlar için 760 TL’dir.

2-Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanır.

Kanuni Süresinden   Sonra Düzeltme Amacıyla Elektronik Ortamda Verilen     Bildirim ve   Formlar İçin Özel Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2021     YILI )
Bildirim veya formun   düzeltme amacıyla kanuni verilme süresinin sonundan     başlayarak İlk 10 Gün İçinde   Verilmesi Takip Eden 15 Gün   İçinde Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı hakkında Ceza Yok 500 TL 2.500 TL
İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde       tespit edilenler hakkında Ceza Yok 260 TL 1.300 TL
Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar hakkında Ceza Yok 152 TL 760 TL

Not:

1-Özel usulsüzlük cezası, belirtilen sürelerden sonra sonra verilmesi halinde 2021 yıılında  522 sıra nolu VUK Genel Tebliğine göre ; Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest   Meslek   Erbabı için 2.500 TL, İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler için 1.300 TL ve Bunlar dışında kalanlar için 760 TL’dir.

2-Elektronik ortamda bildirim veya form verilmesi mecburiyetine uyulmaması hâlinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, bildirim veya formların belirlenen sürelerin sonundan başlayarak elektronik ortamda 3 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında uygulanır. Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

04.01.2021