Bülten 2020

Borçlarının Yapılandırılmasına İlişkin Broşür Yayınlandı

BÜLTEN 2020-190

BORÇLARININ   YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BROŞÜR YAYINLANDI

27 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliği yayınlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kesinleşmiş vergi, harç ve vergi cezaları ile trafik para cezası ve diğer idari para cezaları, ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi gibi borçlarına yapılandırma imkanı getirilmiştir. Mükelleflerin, düzenleme kapsamındaki borçlarını nasıl yapılandırıp ödemeleri gerektiği konusunda Broşür Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca  hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu Broşürde;

– Yapılandırma Kapsamındaki Borçlar Hangileridir?

– Borçlar Nasıl Yapılandırılacaktır?

. Kesinleşmiş Vergi ve Ceza Borçları

. İdari Para Cezaları

. Kanun Kapsamına Giren Diğer Borçlar

– Başvuru ve Ödeme,

. Peşin Ödeme Avantajı

. Taksitle Ödeme

. İlk İki Taksit Ödeme Süresi İçinde Yapılan Ödemede İndirim

– Ödeme Kanalları

– Borçlar Nasıl Ödenecektir ?

konularında açıklama yapılmıştır.

İlgili Broşüre ulaşmak için tıklayınız.