Bülten 2020

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

BÜLTEN 2020-176

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

17 Kasım 2020 gün ve  31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun“,  ikisi Yürürlük ve Yürütme olmak üzere 46 maddeden  oluşmaktadır.

Bu kanun 18 kanunu ilgilendirmektedir. Kanunlar, madde adetleri ve numaraları aşağıdadır.

1-7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4 madde) (1-4).

2-4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (10 madde) (5-14).

3-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (7 madde) (1-21).

4-2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu (1 madde) (22).

5-3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu (3 madde) (23-25).

6-3194 sayılı İmar Kanunu (2 madde) (26-27).

7-3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu (1 madde) (28).

8-4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (1 madde) (29).

9-4904 sayılı İş Kanunu ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun (1 madde) (30).

10-5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun (1 madde) (31).

11-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (3 madde) (32-34).

12-5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (3 madde) (35-37).

13-5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu (2 madde) (38-39).

14-6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (1 madde) (40).

15-7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun (1 madde) (41).

16- 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (1 madde) (42).

17-7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (1 madde) (43).

18-7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (1 madde) (44).

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

18.11.2020