Bülten 2020

Binek Otomobillerde Yapılan ÖTV Değişiklikleri

BÜLTEN 2020-155

BİNEK OTOMOBİLLERDE YAPILAN ÖTV DEĞİŞİKLİKLERİ

30 Ağustos 2020 gün ve 31229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29 Ağustos 2020 gün ve 2912 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı  Kararı eki Kararda,

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallarda  “Diğerleri” satırı altında yer alan bazılarının özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları ile özel tüketim vergisi oranları değişmiştir.

Bu karar, Resmi Gazete’de yayım tarihi olan 30 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik öncesi ve sonrası binek otomobillerde özel tüketim vergisi matrah ve oranlar aşağıdadır

Binek Otomobil Değişiklik Öncesi Oran Değişiklik Sonrası Oran
 ** Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler  
  *** Özel Tüketim Vergisi matrahı 85.000 TL’yi (Eski tutar: 70.000 TL) aşmayanlar %45 %45
   *** Özel Tüketim Vergisi matrahı 85.000 TL’yi (Eski tutar: 70.000 TL) aşıp 130.000 TL’yi (Eski tutar: 120.000 TLaşmayanlar %50 %50
  *** Diğerleri %60 %80
 ** Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler  
  *** Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenler  
   **** Özel Tüketim Vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar %45 %45
   **** Özel Tüketim Vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp 135.000 TL’yi aşmayanlar %50 %50
   **** Diğerleri %60 %80
  ***  Diğerleri  
   **** Özel Tüketim Vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar %100 %130
   ****Diğerleri %110 %150
 ** Motor silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler  
  *** Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3’ü geçmeyenler  
   **** Özel Tüketim Vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar %100 %130
   **** Diğerleri %110 %150
  *** Diğerleri %160 %220

İlgili Karara ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

01.09.2020