Bülten 2020

2021 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisine Esas İnşaat Maliyetleri

BÜLTEN 2020-156

EMLAK VERGİSİNE ESAS 2021 YILINDA UYGULANACAK BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ

1 Eylül 2020 gün ve 31231 sayılı Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 77 Seri Nolu Emlak Vergisi Genel Tebliğinde,  Emlak Vergisine esas olmak üzere 2021 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, açıklanmıştır.

Bu tebliğ ve eki olan cetvellere ulaşmak için  tıklayınız