Bülten 2017

Özel Okullarda Verilen Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinde KDV Oranı Geçici Olarak İndirildi

BÜLTEN 2020-155

ÖZEL OKULLARDA VERİLEN EĞİTİM VE ÖĞRETİM  HİZMETLERİNDE KDV ORANI GEÇİCİ OLARAK İNDİRİLDİ

30 Ağustos 2020 gün ve 31229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28 Ağustos 2020 gün ve 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ek “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” kararda;

24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere  Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara, geçici 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere  geçici 7 nci madde eklenmiştir.

30 Ağustos 2020 günü yürürlüğe giren madde aşağıdadır.

“GEÇİCİ MADDE 7- (1)Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile; üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için bu kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”

Bu hükme göre, belirtilen eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında KDV  oranı % 8 den %1’e indirilmiştir

Söz konusu karar için tıklayınız.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

31.08.2020