Bülten 2020

Yurt Dışında Mukim Kuruluşlara Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Oranı

BÜLTEN 2020-147

FİNANSAL KURULUŞ FAALİYETİNDE BULUNAN YURT DIŞINDA MUKİM KURULUŞLARA YAPILAN KAMBİYO SATIŞLARINDA BSMV ORANI % SIFIR 

8 Ağustos 2020 gün ve 31207 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Ağustos 2020 gün ve2834 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki kararda ,

“Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş  faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan  yurt dışında mukim kuruluşlara  yapılan kambiyo satışları,” nın

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi % 0 oranında oldu.

Bu karar 08.08.2020 günü yürürlüğe girmiştir.

Not:

“Finansal kuruluş: Kredi kuruluşları dışında kalan ve sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak veya bu Kanunda yer alan faaliyet konularından en az birini yürütmek üzere kurulan kuruluşlar ile kalkınma ve yatırım bankaları ve finansal holding şirketlerini,”

İfade eder (Bankacılık K. Md.3)

Cumhurbaşkanı Karar için tıklayınız.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,08.08.2020