Bülten 2020

50 den Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinin İşgüvenliği Uygulaması Ertelendi

BÜLTEN 2020-145

50 DEN AZ ÇALIŞANI OLAN AZ TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİNİN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE HEKİMİ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU ERTELENDİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 38. Maddesinin birinci fıkrasının a bendinin I numaralı alt bendine göre, 50 den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile kamuya ait işyerlerinde iş güvenliği uzamanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren zorunlu olarak başlayacaktı.

Ancak, 28.07.2020 gün ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7252 sayılı “Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun“ nun 10 uncu maddesi aşağıdaki gibi değişmiştir.

“MADDE 10 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2020” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir.”

Yapılan Düzenlemeyle; Yeni Koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle eğitimlerin aksaması ve ilgili sınavların gerçekleştirilememesinden kaynaklı olarak oluşacak uzman ve hekim açıklarını önlemek adına İş sağlığı ve Güvenliği Kanunun 50 den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş güvenliği uzamanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükmün yürürlüğü 01.07.2020 tarihinden 31.12.2023 tarihine ertelenmiştir.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 01.08.2020