Bülten 2020

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile İlgıli 7256 Sayılı Kanundaki Katma Değer Vergisi Kanunu Maddeleri ve Özet Açıklamaları

BÜLTEN 2020-179

BAZI ALACAKLARIN YENIDEN YAPILANDIRILMASI ILE İLGILI 7256 SAYILI KANUNDAKI KATMA DEĞER VERGISI KANUNU MADDELERI VE ÖZET AÇIKLAMALARI

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7256 sayılı Kanun, 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kanunun 23 ila 25 nci maddeleri 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki değişiklikleri kapsamaktadır.

Söz konusu maddeler ve açıklamaları aşağıdadır.

MADDE 23 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/12/2025” şeklinde değiştirilmiştir.

Açıklama

Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak girdilerin tecil terkin uygulaması kapsamında yurtiçinden temin edilmesine imkan veren geçici 17 nci maddesinin uygulama süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

MADDE 24 – 3065 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

Açıklama

Millî Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımları ile bunlara ilişkin yazılım bağışı ve bağışı yapacak olanların bunları temininde katma değer vergisi istisnası uygulanmasına yönelik geçici 23 üncü maddesinin uygulama süresi 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

MADDE 25 – 3065 sayılı Kanunun geçici 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2020” ibaresi “2021” şeklinde değiştirilmiştir.

Açıklama

2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına ilişkin olmak üzere UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifalarında katma değer vergisi istisnası sağlanmıştır