Bülten 2020

2020 Şubat ve Mart KDV Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri 28 Nisan 2020 Tarihine Uzadı

BÜLTEN 2020-96 

24 NİSAN 2020 TARİHİNE KADAR VERİLMESİ GEREKEN 2020/ŞUBAT VE 27 NİSAN 2020 TARİHİNE KADAR VERİLMESİ GEREKEN 2020/MART  DÖNEMİNE AİT KDV BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİNİ UZATILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 21.04.2020 gün ve 129 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

– 24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat,

– 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart,

– Vergilendirme dönemi üç aylık olan KDV mükelleflerinin 2020/Ocak-Şubat-Mart,

dönemlerine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri,28 Nisan 2020 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu sirküler aşağıdadır.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,21.04.2020

 

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/129

Konusu: 24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemi dâhil) dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması.

Tarihi: 21/4/2020

Sayısı: VUK-129/ 2020-8

1-Giriş:

Bakanlığımıza iletilen talepler ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle, Vergi Usul Kanununun 17 ve mükerrer 28 inci maddelerindeki yetkiye dayanılarak 24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemi dâhil) dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2-Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması:

24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemi dâhil) dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2020 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Duyurulur. 

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkanı