Bülten 2019

2020 Yılında Uygulanacak KDV İndirimli Oran İstisnası

BÜLTEN (2019-146)

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 29)

İNDİRİMLİ ORAN İSTİSNASI

27 Aralık 2019 gün ve 30991(2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de  Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 29)” yayınlandı.

Bu genel tebliğde;

İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2019 yılı için 14.100 TL olarak belirlenmiş iken bu sınır 2020 yılı için 17.300 TL olarak belirlenmiştir.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 28.12.2019