Bülten 2019

Bülten 2019-93 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklikler (2.Süre Uzatımı)

BÜLTEN 2019-93

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİKLER (2.SÜRE UZATIMI)

4 Eylül 2018 gün ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.

Bu tebliğe göre, 4 Eylül 2018 günü yürürlüğe giren ve yürürlük tarihinden itibaren 6 ay geçerli olan süre;

03 Mart 2019 gün ve 30703 sayılı Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığınca  yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019-32/53) de, “ 1 yıl” olarak değiştirilmiştir.

4 Eylül 2019 tarihine kadar yürürlükte kalacak olan tebliğ hükümleri, bu defa  31 Ağustos 2019 gün ve  30874 sayılı Resmi Gazete’de  Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019-32/55) “ tebliğde “1 yıl” olan süre “18 ay” olarak değiştirilmiştir.

Buna göre; 4 Mart 2020 tarihine kadar yürürlükte kalacak olan tebliğ hükümlerine göre;

Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir veya getirilir. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez. Söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunludur.

İhracat bedellerinin beyan edilen Türk parası veya döviz üzerinden yurda getirilmesi esas olup, Türk parası üzerinden yapılan ihracat karşılığında döviz getirilmesi mümkündür.

İhracat bedelinin yolcu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi halinde gümrük idarelerine beyan edilmesi zorunludur.

Bu Tebliğin uygulanmasına yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar Merkez Bankasınca ilan edilmiştir.

Türkiye’de yerleşik kişilerce bu Tebliğin yürürlükte bulunduğu süre içinde fiili ihracı gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedel getirme süresinin bu Tebliğin yürürlükten kalktığı tarihten sonra sona ermesi halinde bu Tebliğ hükümleri uygulanmaya devam edilecektir.

Sözü edilen tebliğde ayrıca;

a-Peşin döviz karşılığı yapılan ihracat ile özelliği olan ihracat döviz işlemlerine ilişkin süreler de belirtilmektedir.

b-İhracat işlemlerinde sorumluluk, ihracat bedellerinden indirimler, hesap kapatma, ihbar ve ek süre, mücbir sebep halleri ve terkin

konularına ilişkin açıklamalar bulunmaktadır.

Süre uzatımına ilişkin tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,31.08.2019