Bülten 2019

Bülten 2019-92 Emlak Vergisine Esas 2020 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare İnşaat Maliyetleri

BÜLTEN 2019-92

EMLAK VERGİSİNE ESAS 2020 YILINDA UYGULANACAK BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ

29 Ağustos 2019 gün ve 30873 sayılı Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 75 Seri Nolu Emlak Vergisi Genel Tebliğinde,  Emlak Vergisine esas olmak üzere 2020 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, açıklanmıştır.

Bu tebliğ ve eki olan cetvellere ulaşmak için  tıklayınız