Bülten 2019

2020 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisi Matrahlarının Hesabı

BÜLTEN 2019-141

2020 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİ MATRAHLARININ HESABI

27 Aralık 2010 gün ve 30991 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 76 Seri Nolu Emlak Vergisi Genel Tebliğinde; 2020 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2020 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre;

2019 yılında emlak vergisi mükellefi olanların 2020 yılına ait emlak vergisinin tarh ve tahakkukunda esas alınacak vergi değerinin (matrahın) hesabı ile bina, arsa veya araziye 2019 yılında malik olunması halinde mükellefiyetin başlangıç yılı olan 2020 yılı vergi değerinin hesabı aşağıdaki gibi yapılacaktır.

1-2019 yılı ve öncesinde mükellefiyeti başlayanların 2020 yılına ait emlak vergi değerlerinin hesabı

Bu mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2020 yılı vergi değerleri, 2019 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%22,58/2=) %11,29 (on bir virgül yirmi dokuz) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.

Örnek:2019 yılı emlak vergi değeri 130.000,00 TL olan meskenin 2019 yılı emlak vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

1 Meskenin 2019 yılına ait emlak vergisi değeri 130.000,00 TL
2 2019 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı (%22,58/2=) %11,29
3 Meskenin 2020 yılı emlak vergi değeri (1+(1*2)) 144.677,00 TL
4 Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri 144.000,00 TL

 

22020 yılı itibarıyla mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin tespiti 

Mükellefiyeti 2020 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerleri; takdir komisyonlarınca 2017 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin; 2019 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunacak asgari ölçüde metrekare birim değeri dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Örnek: Mükellef 500 m2 arsa üzerinde inşa edilen ve inşaatı 2009 yılında sona ermiş olan bir işyerini 2019 yılında satın almıştır. Betonarme karkas, 1 inci sınıf olan inşaatın dıştan dışa yüzölçümü 140 m2’dir. Bu işyeri için 2020 yılına ait uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli 1.436,85 TL’dir. Arsanın bulunduğu cadde için 2018 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 760,00 TL’dir.

2019 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı %11,865 olarak tespit edildiğine göre mükellefiyeti 2020 yılında başlayan bu mükellefin işyerinin 2020 yılı vergi değerinin tespitinde emlak (bina) vergi değeri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. (Vergi değerinin hesabında asansör, klima veya kalorifer payı ilavesi ile aşınma payı indirimi ihmal edilmiştir.)

1 İnşaatın türü ve sınıfına göre 2019 yılına ait uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli 1.436,85 TL
2 Binanın dıştan dışa yüzölçümü 140 m2
3 Binanın maliyet bedeli (1*2) 201.159,00 TL
4 2018 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir komisyonunca 2017 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 760,00 TL
5 2019 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı (%23,73/2=) %11,865
6 2019 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri (4+(4*5)) 850,17 TL
7 2020 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metre kare birim değerinin hesabında  uygulanacak artış oranı (%22,58/2=) %11,29
8 2020 yılı emlak vergisi değerine esas asgari ölçüde rsa metre kare birim değeri (6+(6*7) 946,15 TL
9 Arsanın yüzölçümü 500 m2
10 Arsanın vergi değeri (8*9) 473.075,00 TL
11 Binanın 2020 yılı vergi değeri (3+10) 674.234,00 TL
10 Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınamayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri 674.000,00 TL

İlgili genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 28.12.2019